cezayir vizesi
Vizesi'ni istediğiniz ülkeyi seçin!
,Cezayir Vizesi / Cezayir Vize Başvurusu

HEMEN ARAYIN
Vize'nizi hızlı, güvenilir ve kolay bir şekilde almak için bizi arayın!

Vize Telefonu - Vize Başvurusu - Vize Formu

İSTANBUL VİZE MERKEZ
0 212 352 3136
0 533 684 0703
0 212 352 3137
0 212 352 3138
ANKARA VİZE
OFiSi

0 312 427 51 33
0 532 633 04 80
0 312 427 61 19


Cezayir Vizesi - Cezayir Vize Başvurusu yapmadan önce Cezayir Hakkında Genel Bilgi

Cezayir Vizesi - Cezayir Vize Başvurusu yapmadan önce Cezayir Hakkında Genel BilgiCezayir hakkında bilgi

Cezayir (Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti), Kuzey Afrika'da bulunan, Afrika'nın Sudan'dan sonra ikinci büyük ülkesidir. Cezayir'in komşuları kuzeydoğusunda Tunus, sundoğusunda Libya, güneydoğusunda Nijer, güneybatıda Moritanya veMali, batıda Fas ve Batı Sahra'dır. Etnik açıdan İslami, Arap ve Berberi ülkesidir. Ülke ismi Arapçada (El Jazair) adalar anlamındadır.

Tarihi
Cezayir çok eski tarihlerde bir yerleşim merkeziydi. Bilinen en eski halk Berberilerdir. Cezayir kıyılarına ilk olarak Fenikeliler gelmiştir.M.Ö. 814-813 yıllarında Kartacalıların eline geçen ülke, gelişerek bilhassa kıyı ticâretinin önemli bir merkezi olmuştur. Daha sonra Romalılar ve Bizanslılar tarafından işgâl edilmiş olan Cezâyir’de halk, bu zamanlarda Hıristiyanlığı kabul etmişlerdir. İslamiyeti yaymak için dünyânın her tarafına dağılan Müslümanlar 7. asırda buralara gelmişlerdir.

Fizikî Yapı
Akdeniz’e paralel olarak iki sıra hâlinde Atlas Sıradağları ülkeyi birbirinden farklı üç coğrafi bölgeye ayırır. Büyük ve Küçük Atlaslar ismini taşıyan sıradağlardan kuzeyde olan Küçük Atlaslar, pekçok vâdi ile sık sık parçalandığı için tepe mânâsına gelen “Tell” ismini alırlar. Bu sıradağlar ile Akdeniz kıyıları arasında bulunan bölge ülkenin en bereketli topraklarının bulunduğu ovalık bir arâzidir. Kıyı bölgesinde doğudan batıya doğru gidildikçe Chliff (Şelif) Vâdisi yer alır. Bu vâdi diğer kıyı kesimlerine nazaran oldukça kıraç olup, daha sonra tekrar verimli toprakların başladığı “Oran Sahili” ismindeki bölge uzanır. Tell Dağları batıdan doğuya doğru gittikçe yükselmektedir. En yüksek yeri Djurdjura Tepesi olup, yüksekliği 2308 metredir. Güneydeki İkinci Atlas Sıradağları Büyük Atlas Sıradağları ismini taşır. Bu dağ silsilesi ülke topraklarının büyük kısmını teşkil eden Büyük Sahra Çölü ile kıyı bölgesi arasında set vazîfesi görür.

Nüfus ve Sosyal Hayat
Tahmini 25.866.000 civârında olan nüfûsu, Berberîler ve Araplar oluşturmaktadır. Fransa sömürgesi olduğu senelerde bu ülkeye yerleşmiş bulunan Avrupalıların geneli bağımsızlıktan sonra ülkelerine dönmüşlerse de hâlen önemli miktarda Avrupalı vardır. Ülkenin asıl yerlileri olan Berberîlerin bir kısmı hala göçebe hayâtı yaşar. Halkının hemen hemen hepsinin Müslüman olmasına ve Arapça konuşmasına rağmen ulaşılması zor olan kuytu yerlerde yaşayan Berberîler eski çağlardan beri gelen gelenekleriyle Fenike menşeli bir alfabeye sâhip dillerini sürdürmektedirler. Konuşulan diğer diller arasında Fransızca Berberîceden sonra gelir. Osmanlı eserleri ve kültürünün hâkim olduğu Cezâyir’de halkın dörtte üçü Akdeniz’in kıyı kesimlerinde yaşar. Kuzeyde km2ye 470 kişi olan yoğunluk, sahrada 3.5 km2ye bir kişi şeklinde çok büyük farklılıklar gösterir. Nüfus artışının % 32 olduğu ülkede halkın % 52’si şehirlerde geri kalanı ise köylerde ve göçebe olarak yaşar.

Okur-yazar oranının % 42 olduğu Cezâyir’de sekiz yıllık ilk öğretim parasız ve zorunludur. Ülkede okul ve öğretmen yetersizliği, bu yönde yapılan çalışmaların hızının nüfus artışına göre düşük olması mecburi gelişmemesini engellemektedir. Cezâyir, Oran ve Kostantin Üniversiteleri olmak üzere toplam üç üniversitesi vardır. Ülkenin kültür merkezi durumundaki şehri aynı zamanda başşehri olan Cezâyir’dir.

Vize işlemlerini takip ettiğimiz ülkeler

Almanya Vizesi
Almanya Vizesi

Amerika Vizesi
Amerika Vizesi

Avusturalya Vizesi
Avusturalya Vizesi

Avusturya Vizesi
Avusturya Vizesi

Bangladeş Vizesi
Bangladeş Vizesi

Belçika Vizesi
Belçika Vizesi

Beyaz Rusya Vizesi
Beyaz Rusya Vizesi

Bulgaristan Vizesi
Bulgaristan Vizesi

Cezayir Vizesi
Cezayir Vizesi

Çek Cumh. Vizesi
Çek Cumh. Vizesi

Çin Vizesi
Çin Vizesi

Danimarka Vizesi
Danimarka Vizesi

Dubai Vizesi
Dubai Vizesi

Endonezya Vizesi
Endonezya Vizesi

Estonya Vizesi
Estonya Vizesi

Letonya Vizesi
Letonya Vizesi

Litvanya Vizesi
Litvanya Vizesi

Finlandiya Vizesi
Finlandiya Vizesi

Fransa Vizesi
Fransa Vizesi

Hindistan Vizesi
Hindistan Vizesi

Hollanda Vizesi
Hollanda Vizesi

İngiltere Vizesi
İngiltere Vizesi

İspanya Vizesi
İspanya Vizesi

İsrail Vizesi
İsrail Vizesi

İsveç Vizesi
İsveç Vizesi

İsviçre Vizesi
İsviçre Vizesi

İtalya Vizesi
İtalya Vizesi

İzlanda Vizesi
İzlanda Vizesi

Kanada Vizesi
Kanada Vizesi

Kırgızistan Vizesi
Kırgızistan Vizesi

Libya Vizesi
Libya Vizesi

Lüksemburg Vizesi
Lüksemburg Vizesi

Macaristan Vizesi
Macaristan Vizesi

Malta Vizesi
Malta Vizesi

Meksika Vizesi
Meksika Vizesi

Mısır Vizesi
Mısır Vizesi

Moldova Vizesi
Moldova Vizesi

Nijerya Vizesi
Nijerya Vizesi

Norveç Vizesi
Norveç Vizesi

Polonya Vizesi
Polonya Vizesi

Portekiz Vizesi
Portekiz Vizesi

Romanya Vizesi
Romanya Vizesi

Rusya Vizesi
Rusya Vizesi

Tayvan Vizesi
Tayvan Vizesi

Ukrayna Vizesi
Ukrayna Vizesi

Vietnam Vizesi
Vietnam Vizesi

Yeni Zelanda Vizesi
Yeni Zelanda Vizesi

Yunanistan Vizesi
Yunanistan Vizesi


Diğer Dünya ülkeleri vizeleri için lütfen tıklayın

Son güncelleme: 19/04/2019 - 07:12:03

cezayir.Vizesi.com Copyright © 2005 - 2013 tasarım ve konaklama:A|OB