libya vizesi
Vizesi'ni istediğiniz ülkeyi seçin!
,Libya Vizesi / Libya Vize Başvurusu

HEMEN ARAYIN
Vize'nizi hızlı, güvenilir ve kolay bir şekilde almak için bizi arayın!

Vize Telefonu - Vize Başvurusu - Vize Formu

İSTANBUL VİZE MERKEZ
0 212 352 3136
0 533 684 0703
0 212 352 3137
0 212 352 3138
ANKARA VİZE
OFiSi

0 312 427 51 33
0 532 633 04 80
0 312 427 61 19


Libya Vizesi - Libya Vize Başvurusu yapmadan önce Libya Hakkında Genel Bilgi

Libya Vizesi - Libya Vize Başvurusu yapmadan önce Libya Hakkında Genel BilgiLibya hakkında bilgi

Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Afrika kıtasının, kuzeyinde Akdeniz kıyısında yer alan bir ülke. 32°-20° kuzey enlemleri ile 10°-25° doğu boylamları arasında kalır. KuzeydeAkdeniz, doğuda Mısır, güneydoğuda Sudan güneyde Nijer ve Çad, batıda ise Cezâyir ve Tunus’la çevrilidir.

DEVLETİN ADI: Libya Arap Halk Sosyalist Cemâhiriyesi
BAŞŞEHRİ: Trablus
NÜFUSU: 4.447.000
RESMİ DİLİ: Arapça
DİNİ: İslâm
PARA BİRİMİ: Libya Dinarı

Târihi
Libya’nın bilinen târihi, ülkede bulunan mağara, harâbe ve eski eserler üzerindeki yapılan araştırmalar doğrultusunda, M.Ö. 400 yıllarında yaşamış olan Berberîlerle başlar. Eski Yunanlılar Libya’nın en eski yerlileri olarak bilinen Berberîlere, “Lebular” ve ülkeye de “Lebu” diyorlardı. Zamanla bu kelime, “Libya” şeklinde değişmiştir. Berberîler, uzun müddet Fenikelilerin istilâsında kalmışlardır. Libya, bundan sonra birçok milletlerin istilâsına uğramıştır ve pekçok medeniyetlerin tesirinde kaldı. Libya’yı önce Kartacalılar, sonra Romalılar idâreleri altına aldılar. Romalılar buraya “Afrika” adını verdiler. Bu isim yıllar sonra bütün kıta için söylenmeye başlandı. Libya, bunlardan sonra 642 yılına kadar Vandallar ve Bizanslıların istilâsında kaldı.

Fizikî Yapı
Yüzölçümü 1.759.540 km2yi bulmaktadır. Toprak bakımından Afrika’nın dördüncü büyük ülkesidir. Bu geniş toprakların hemen hemen % 95’i çöl veya kurak arâzidir. Kuzeyde Akdeniz ve güneyde Ekvator Afrikası arasında bir kum denizine benzeyen Büyük Sahra Çölünün, yaklaşık 1300 km uzunluğundaki büyük bir bölümü, Libya topraklarının hemen hemen hepsini meydana getirir.

Libya’nın, Tunus ve Mısır arasında bulunan Akdeniz kıyılarının uzunluğu, yaklaşık 1912 km’dir. Kıyıdan îtibâren ilerledikçe yükselen Libya toprakları, umûmiyetle yüksek yayla görünümünde olup, başlıca üç büyük bölgeye ayrılır; Bunlar Fizan, Trablus ve Sirenaik bölgeleridir.

Nüfus ve Sosyal Hayat
Libya nüfûsu 4.447.000 olu , bu sayının büyük çoğunluğu kuzeybatı bölgesi ve özellikle Trablus civârını oluşturmaktadır. Ülke topraklarının çok geniş olması ve ayrıca büyük bir bölümünün hayat şartları için müsâit olmaması sebebiyle nüfus yoğunluğu çok düşük olup, ancak kilometrekareye bir veya iki kişi düşmektedir. Bu rakam Trablus bölgesinde biraz artarak beş kişiye ulaşır.

Resmî dil Arapça olup, halkın tamâmı tarafından konuşulur. Ayrıca Berberîce, Tebuca ve Sudanî dillerine de çok az olmak üzere rastlanmaktadır.

Libya halkının çoğunluğu Sünnîdir. Pek az olmakla birlikte Vehhâbilik ve mezhepsizlik de taraftar bulmuştur.

Vize işlemlerini takip ettiğimiz ülkeler

Almanya Vizesi
Almanya Vizesi

Amerika Vizesi
Amerika Vizesi

Avusturalya Vizesi
Avusturalya Vizesi

Avusturya Vizesi
Avusturya Vizesi

Bangladeş Vizesi
Bangladeş Vizesi

Belçika Vizesi
Belçika Vizesi

Beyaz Rusya Vizesi
Beyaz Rusya Vizesi

Bulgaristan Vizesi
Bulgaristan Vizesi

Cezayir Vizesi
Cezayir Vizesi

Çek Cumh. Vizesi
Çek Cumh. Vizesi

Çin Vizesi
Çin Vizesi

Danimarka Vizesi
Danimarka Vizesi

Dubai Vizesi
Dubai Vizesi

Endonezya Vizesi
Endonezya Vizesi

Estonya Vizesi
Estonya Vizesi

Letonya Vizesi
Letonya Vizesi

Litvanya Vizesi
Litvanya Vizesi

Finlandiya Vizesi
Finlandiya Vizesi

Fransa Vizesi
Fransa Vizesi

Hindistan Vizesi
Hindistan Vizesi

Hollanda Vizesi
Hollanda Vizesi

İngiltere Vizesi
İngiltere Vizesi

İspanya Vizesi
İspanya Vizesi

İsrail Vizesi
İsrail Vizesi

İsveç Vizesi
İsveç Vizesi

İsviçre Vizesi
İsviçre Vizesi

İtalya Vizesi
İtalya Vizesi

İzlanda Vizesi
İzlanda Vizesi

Kanada Vizesi
Kanada Vizesi

Kırgızistan Vizesi
Kırgızistan Vizesi

Libya Vizesi
Libya Vizesi

Lüksemburg Vizesi
Lüksemburg Vizesi

Macaristan Vizesi
Macaristan Vizesi

Malta Vizesi
Malta Vizesi

Meksika Vizesi
Meksika Vizesi

Mısır Vizesi
Mısır Vizesi

Moldova Vizesi
Moldova Vizesi

Nijerya Vizesi
Nijerya Vizesi

Norveç Vizesi
Norveç Vizesi

Polonya Vizesi
Polonya Vizesi

Portekiz Vizesi
Portekiz Vizesi

Romanya Vizesi
Romanya Vizesi

Rusya Vizesi
Rusya Vizesi

Tayvan Vizesi
Tayvan Vizesi

Ukrayna Vizesi
Ukrayna Vizesi

Vietnam Vizesi
Vietnam Vizesi

Yeni Zelanda Vizesi
Yeni Zelanda Vizesi

Yunanistan Vizesi
Yunanistan Vizesi


Diğer Dünya ülkeleri vizeleri için lütfen tıklayın

Son güncelleme: 19/04/2019 - 07:12:40

libya.Vizesi.com Copyright © 2005 - 2013 tasarım ve konaklama:A|OB